Whiteboard: 
Monday, April 24, 2017
Expand...Leaderboard
Men's Box Squat
Soibi Ogbanga
10/24/2016
1 x 1 @ 415 lbs
mario gorgano
03/13/2017
1 x 1 @ 395 lbs
jaron Becerra
07/23/2018
1 x 1 @ 355 lbs
Women's Box Squat
Melissa Jacob
04/24/2017
1 x 1 @ 295 lbs
Rosemary Imbert
03/13/2017
1 x 1 @ 235 lbs
Cescely Collins
08/27/2018
1 x 1 @ 230 lbs
Male Athletes
1
Soibi
Ogbanga
5:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 355 lbs
2
Kirk
Moore
5:15 AM CrossFit
1 x 2 @ 345 lbs
3
Robert
Smith
9:15 AM CrossFit
2 x 2 @ 315 lbs
3
jaron
Becerra
5:15 AM CrossFit
1 x 2 @ 315 lbs
3
Nicholas
Mestayer
4:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 315 lbs
4
Jason
Eldred
5:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 305 lbs
boom
5
Brian
Wilcox
5:15 AM CrossFit
1 x 2 @ 275 lbs
5
Michael
Carney
9:15 AM CrossFit
1 x 2 @ 275 lbs
5
Willie
Ramos
5:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 275 lbs
6
Jamie
Anderson
5:15 AM CrossFit
1 x 2 @ 265 lbs
7
Zach
Robinette
4:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 255 lbs
8
Anil
Hussain
5:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 205 lbs
9
Brian
Cresswell
9:15 AM CrossFit
1 x 2 @ 185 lbs
10
Charles
Lafkoff
9:15 AM CrossFit
5 x 2 @ 175 lbs
2 @ 95, 2 @ 115, 2 @ 135, 2 @ 155, 2 @ 175#
Female Athletes
1
Melissa
Jacob
5:30 PM CrossFit
1 x 1 @ 295 lbs
2x2 275
2
Lindsey
Martin
6:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 200 lbs
3
Brie
Gomez
6:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 195 lbs
awkkk
3
Emma
Knowles
4:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 195 lbs
3
Rosemary
Imbert
4:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 195 lbs
4
Leslie
Eldred
5:15 AM CrossFit
1 x 2 @ 185 lbs
5
haidee
santiago
5:15 AM CrossFit
1 x 2 @ 155 lbs
6
Leiani
Kelly
4:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 135 lbs
6
Monica
Terrell
4:30 PM CrossFit
1 x 2 @ 135 lbs
6
Yvonne
Lima
4:30 PM CrossFit
1 x 1 @ 135 lbs
7
Monica
Ramos
6:30 PM CrossFit
1 x 5 @ 60 lbs
Powered By Wodify